Dlaczego chciałbym być nazywany ,,orłem” ?

24 lutego 2016

W dniu 30 stycznia 2016 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybrał mnie do składu Rady Polityki Pieniężnej IV kadencji na lata 2016-2022. Wybór ten jest dla mnie zaszczytem i zobowiązaniem.

Chciałbym przyczynić się do tego, aby polska polityka pieniężna w jak największym stopniu służyła dobru polskiej gospodarki.

W kontekście poglądów poszczególnych osób na temat postulowanego przez nich charakteru polityki pieniężnej mówi się wiele o ,,gołębiach” i ,,jastrzębiach”. ,,Gołębiem” nazywa się osobę opowiadającą się za stosunkowo łagodną polityką pieniężną. ,,Jastrząb” z kolei to osoba przekonana o potrzebie prowadzenie polityki pieniężnej o stosunkowo restrykcyjnym charakterze.

Chciałbym, aby w debacie publicznej obok pojęć ,,gołębia” i ,,jastrzębia” pojawiło się też pojęcie ,,orzeł”. Osobiście ,,orłami” nazywam osoby opowiadające się za utrzymaniem naszej waluty narodowej i prawa Polski do prowadzenia własnej polityki pieniężnej. Chciałbym zasłużyć na miano takiego ,,orła”.

Byłem jednym z tych polskich ekonomistów, którzy już kilka lat temu wykazywali publicznie swoją niechęć do koncepcji wejścia Polski do strefy euro. Warto pamiętać, że własna waluta jest ogromnie ważnym atrybutem suwerenności.

Zachęcam do lektury opublikowanego przeze mnie w roku 2007 na stronie NBP raportu ,,Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro”.

Przedstawiłem w nim między innymi zalety suwerenności monetarnej oraz istotę proponowanej przeze mnie wówczas alternatywy wobec koncepcji członkostwa Polski w strefie euro”.

Oto link internetowy do raportu ,,Dlaczego Polska nie powinna wchodzić do strefy euro”.

http://analizy-rynkowe.pl/raport/

Dr hab. Eryk Łon, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

 

Zakończenie wykładu – „Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca oraz perspektywy”

23 kwietnia 2015

W dniu 23 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się wykład otwarty pt.: ,,Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy”, który wygłosił Pan prof. nadzw. dr hab. Eryk Łon.

W wykładzie uczestniczyło ponad 150 osób. Czytaj więcej…

Wykład otwarty – „Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca oraz perspektywy”

15 kwietnia 2015

W dniu 23 kwietnia br. o godz. 15.00 w sali 111 A w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rozpocznie się wykład otwarty pt. „Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy”.

Wykład poprowadzi prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon.

Prof. nadzw. UEP dr hab. Eryk Łon jest naukowcem specjalizującym się w tematyce rynku kapitałowego i bankowości.

Jest autorem 3 książek: ,,Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych” (2006), „Warto mieć polską walutę” (2008 r.) oraz „Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji” (2011 r.)

 

II edycja studium podyplomowego „Mistrzowie Rynków Finansowych” 2015-2016

15 kwietnia 2015

Sukces !
10 kwietnia 2015 roku Rada Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wyraziła zgodę na uruchomienie w roku akademickim 2015/2016 II edycji studium podyplomowego „Mistrzowie rynków finansowych”.

W II edycji tego studium, obok dotychczasowych, pojawią się też nowi wykładowcy.

Będą to:

  • Ewa Domańska – główna specjalistka z Biura Gospodarski Pieniężnej Departamentu Skarbu SGB-Banku
  • Sławomir Kłusek – założyciel strony internetowej http://analizy-rynkowe.pl
  • Jacek Maciejewicz – były prezes SovereignFund
  • Mariusz Sadłocha – wieloletni prezes Domu Maklerskiego BZ WBK
  • Maciej Żelazny – wybitny inwestor na rynku Forex odnoszący na nim sukcesy.

Bardziej szczegółowe informacje o wyżej wymienionych osobach wraz z ich zdjęciami pojawią się wkrótce na tej stronie internetowej.