• Rynek finansowy
 • Bankowość
 • Rynek kapitałowy i pieniężny
 • Inwestycje kapitałowe instytucji
 • Makroekonomia a giełda
 • Spekulacje giełdowe
 • Portfel inwestycyjny
 • Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji
 • Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
 • Cykl wyborczy a rynki akcji
 • Prawo bankowe
 • Finanse publiczne
 • Kredyty i gwarancje bankowe
 • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Seminaria magisterskie i licencjackie: „Rynek kapitałowy i bankowość”
 • Wykłady otwarte dla studentów na temat inwestowania „Makroekonomia a giełda”
 • Historia myśli ekonomicznej
 • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
 • Prawo wspólnotowe UE
 • Administracja publiczna