• Rynek finansowy
  • Bankowość
  • Rynek kapitałowy i pieniężny
  • Inwestycje kapitałowe instytucji
  • Makroekonomia a giełda
  • Spekulacje giełdowe
  • Portfel inwestycyjny
  • Polityka pieniężna i budżetowa a rynki akcji
  • Międzyrynkowa analiza techniczna i fundamentalna
  • Cykl wyborczy a rynki akcji
  • Prawo bankowe
  • Finanse publiczne
  • Kredyty i gwarancje bankowe
  • Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
  • Seminaria magisterskie i licencjackie: „Rynek kapitałowy i bankowość”
  • Wykłady otwarte dla studentów na temat inwestowania „Makroekonomia a giełda”
  • Historia myśli ekonomicznej
  • Międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze
  • Prawo wspólnotowe UE
  • Administracja publiczna