W dniu 23 kwietnia 2015 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbył się wykład otwarty pt.: ,,Polski rynek akcji w 2015 roku – sytuacja bieżąca i perspektywy”, który wygłosił Pan prof. nadzw. dr hab. Eryk Łon. W wykładzie uczestniczyło ponad 150 osób.

Generalnie wykładowca przedstawił optymistyczną wizję sytuacji na polskim rynku akcji w 2015 roku. Wskazał na to, że wzrostom kursów akcji na GPW w Warszawie powinny sprzyjać: ekspansywna polityka pieniężna prowadzona przez czołowe banki centralne świata (amerykański Fed, Bank Japonii oraz Europejski Bank Centralny) oraz odnotowane w 2014 roku spadki cen surowców, co powinno działać antyinflacyjnie.

Ważnym elementem wykładu była prezentacja wykresów akcji 5 spółek, które zdaniem prof. Eryka Łona mają szansę w najbliższych miesiącach zachowywać się stosunkowo mocno. Prelegent przedstawił też statystyki, z których wynikało, że akcje spółek, o których mówił podczas poprzednich wykładów średnio rzecz biorąc silnie później zwyżkowały !.

W czasie dyskusji uczestnicy wykładu zadawali szereg ważnych pytań. Pytali m. in. o rolę innych niż polityka pieniężna czynników fundamentalnych mogących służyć dobrej sytuacji na polskim rynku akcji w tym roku. Podkreślali też znaczenie ,,spalenia” formacji podwójnego szczytu na wykresach czołowych indeksów światowych jako sygnału kupna. Interesowali się tez problemem dyskontowania przez uczestników rynku akcji decyzji banków centralnych.

Sprawozdanie: Sprawozdanie z wykładu
Prezentacja: Wykład otwarty 23 kwietnia 2015 r.

20150423_14594620150423_145931

 

20150423_15002920150423_145952

 

20150423_15025120150423_150310

20150423_15054020150425_135535

 

20150423_150554

 

DSC00425DSC00426

 

DSC00427DSC00428