Zdjęcia z wykładu – Jakie powinny być elementy strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski?