1989-1994 – studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

1994 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra ekonomii na podstawie pracy magisterskiej pt. „Ocena zdolności kredytowej Zakładów Przemysłu Pończoszniczego „Syntex” w Łowiczu”, promotor: dr hab. Jerzy Wolniak, prof. nadzw. UE w Poznaniu

1994-1999 – studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

1999 – uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa na podstawie pracy magisterskiej pt. „Poręczenie wekslowe jako prawna forma zabezpieczenia kredytu bankowego”, promotor: prof. dr hab. Adam Olejniczak

1994 – 1998 – studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

16.06.1998 – uzyskanie stopnia doktora nauk ekonomicznych. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Relacje między płynnością a rentownością polskich banków giełdowych w latach 1990-1996, przygotowanej pod kierunkiem dra hab. Jerzego Wolniaka, prof. nadzw. UE w Poznaniu; recenzenci: prof. dr hab. Maciej S. Wiatr, prof. dr hab. Bogusław Guzik

1998 – 2012 – adiunkt i wykładowca w Katedrze Bankowości Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

1998 – 2000 – inspektor kredytowy w Departamencie Kredytów Centrali WBK S. A. w Poznaniu

27.06.2013 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. „Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji”

Od 1 października 2013 r. adiunkt w Katedrze Finansów Publicznych

Od 1 kwietnia 2015 r. prof. nadzw. UEP w Katedrze Finansów Publicznych